The Legacy Project

Meillä on mahdollisuus nähdä uusi lähetystyön aalto Suomen jokaiseen kylään ja kaupunginosaan, kouluun ja yliopistoon – ja Suomesta kaikkiin kansoihin.

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on puolittunut 2000-luvulla.

Vuonna 2017 me käynnistimme The Legacy Project -yhteistyöhankkeen vastaamaan tähän haasteeseen. Legacyn tarkoituksena on mobilisoida uusi sukupolvi vastaamaan Jumalan kutsuun ja Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn lähettämällä heidät lyhytaikaiseen lähetystyöhön, aktioon, kaikkialle maailmaan.

Tämä kesäprojekti on prototyyppi uudesta lähetystyön aallosta: se on yhdistelmä perinteistä seurakuntien ja lähetysjärjestöjen kautta tapahtuvaa lähetystyötä, oman ammatin kautta toimimista ja uusia innovaatioita.

Meidän tavoitteemme on nostaa suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä viidestäsadasta kahteen tuhanteen vuoteen 2030 mennessä yhdessä kaikkien suomalaisten lähetysjärjestöjen kanssa.

Lähetystyön paradigma ei kuitenkaan enää tarkoita ainoastaan työtä, joka suuntautuu Suomesta maailmalle. Tarvitsemme uuden sukupolven lähetysilmiön, jonka ytimessä on ajatus siitä, että jokaisella on tehtävä ja jokainen ympäristö on lähetyskenttä. Meidän on opittava katsomaan maailmaa lähetystyöntekijän silmin.

The Legacy Project 2021

Legacy Tribe

Legacy Music