Eettisesti

Lyhytaikaisessa lähetystyössä kristityt matkustavat kotimaansa rajojen ulkopuolelle tavoitteenaan jakaa evankeliumia ja palvella paikallisia yhteisöjä, seurakuntia, yksilöitä ja perheitä kyvyillään ja voimavaroillaan. Lyhytaikaisen lähetystyön potentiaali on valtavan suuri. Erityisesti seurakuntien ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen keskuudessa vapaaehtoisten työpanos on usein korvaamattoman arvokasta. Suomesta tulevat vapaaehtoiset voivat palvella paikallisia seurakuntia, tukea yhteisöjä ja kasvattaa tietoisuutta. Muutamaksi päiväksi tai viikoksi saapuva, energiaa ja intoa pursuava lyhytaikainen tiimi voi toteuttaa yhdessä paikallisten kanssa projektin, jonka tekemiseen pitkäjänteistä työtä tekevällä paikallisella pastorilla saattaisi kulua kuukausia. Tiimiläiset voivat rohkaista paikallisia kristittyjä, rukoilla heidän kanssaan ja kuulla heidän tarinansa. He voivat jopa uskaltautua jakamaan evankeliumia ihmisille, joita paikalliset ovat alkaneet pitää toivottomina tapauksina.

Hyvät aikomukset eivät kuitenkaan automaattisesti johda hyviin lopputuloksiin. Kulttuurien väliset rajat ylittävässä työssä joudumme navigoimaan monimutkaisissa vuorovaikutussuhteiden verkostoissa. Todellisiin lopputuloksiin vaikuttavat tiimin tavoitteiden lisäksi myös pinnan alla piilevät vaikuttimet: valtarakenteet, tasa-arvokysymykset, köyhyys, imperialismi, kolonialismi, kulttuurierot, jne. Se, että luet tätä kirjoitusta ja harkitset lähtöä lyhytaikaiseen lähetystyöhön tarkoittaa sitä, että olet maailmanlaajuisesti tarkasteltuna etuoikeutetussa asemassa. Sitä ei ole syytä hävetä eikä siitä tarvitse kantaa syyllisyyttä, mutta se tulee tiedostaa. Pahimmassa tapauksessa saatamme nimittäin tahtomattamme vääristää evankeliumia, heikentää paikallisten seurakuntien ja järjestöjen työtä ja jopa vahingoittaa paikallisia yhteisöjä, emmekä välttämättä edes huomaa aiheuttamaamme vahinkoa.

Tarvitsemme hyvien aikomusten lisäksi hyviä periaatteita, toimintatapoja ja tavoitteita, jotta saamme aikaan hyviä tuloksia. Lyhytaikaisen lähetystyön tavoitteena tulee aina olla positiiviset pitkäjänteiset tulokset paikalliselle yhteisölle ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Paikallisten yhteisöjen tarpeet on aina laitettavat tiimiläisten halujen edelle.

The Legacy Project on sitoutunut eettiseen lyhytaikaiseen lähetystyöhön.

Lue lisää eettisestä lyhytaikaisesta lähetystyöstä täältä:
ETHICAL SHORT-TERM MISSIONS AND VOLUNTEERING